Horizon Indicators

The New Piper Saratoga & Seneca

Part Number/Description

159512-1/DDMP HP (Digital Display)

157230-1/DDMP (Digital Display)

159254-1/Indicator; MAP

159752-1/Indicator; EGT/FF

157296-1/Indicator; VAC/ CHT

159252-1/Indicator; RPM

159262-1/Indicator; OT/OP

157303-1/Indicator; Dual Fuel Qty

159750-1/DDMP (Digital Display)

159253-3/Indicator; MAP

159753-1/Indicator; TIT/FF

157296-1/Indicator; VAC/ CHT

159795-1/Indicator; RPM

159250-2/DDMP (Digital Display)

159251-3/Indicator; RPM

159256-3/Indicator; TIT

159263-4/Indicator; FF/ CHT

159261-3/Indicator; OT/ OP

157275-1/Indicator; VAC

157297-1/Indicator; Dual Fuel Qt

The New Piper Malibu and Mirage

Part Number/Description

9A4010/Indicator; Quad Digital

9A4020/Indicator; Dual Module

9A4030/Indicator; Dual Fuel Flow

9A4040/Indicator; Dual Oil Temp/ PR

9A4050-3/Indicator; Dual Analog Module

9A4060-2/Indicator; Dual Analog

9A4080/Indicator; Enhanced